Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Người ta 29.11.2010 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Không có ai không đáng để ý.
Định mệnh như câu chuyện các hành tinh.

Không có gì của họ không đặc biệt,
và mỗi hành tinh đều khác các hành tinh.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Kinh kỷ niệm 3.02.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 24, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

 
Như một gợi nhớ về cõi sống này
với xe điện, mặt trời, chim sẻ,
và sự buông thả nhẹ dạ
của những con suối vọt cao như lũ hàn thử biểu,
và vì …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)