Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Đức Long

Digging 20.01.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 22, Dịch Thuật, Sáng Tác, Song ngữ, Thơ | 0 bình luận

laughing
“what had caused their extinction
this species, homo sapiens?”

rồi cười ngặt nghẽo
“những loài đứng đi hai chân này
không biết cái gì làm chúng tiệt giống?”

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)