đôi dòng về Tôn Thất Quỳnh Du

 

 

QDuID2010 

 

Tôn Thất Quỳnh Du sinh năm 1954 tại Quảng Trị và lớn lên ở Huế. Năm 1972 du học sang Úc và hiện sống ở Úc.

 

 

.

bài đã đăng của Tôn Thất Quỳnh Du


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)