Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tam Lệ

Con vọoc Việt Nam 6.08.2012 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

nó chậm chạp leo trên ngọn dừa
ngọn gió thời gian bay qua bộ lông rủ rủ
mắt lóe lên tia hi vọng khó hiểu
hư vô sở hữu những chiếc đinh không gỉ

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tam Lệ

>>>sóng 12.10.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 08, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
m>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>êv>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>ê>>>>>>>>>>>>

|||||||||||||||thế|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||ă|n|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tam Lệ

Mũi tên b (*) 9.09.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 05, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

đó đó đó đó
gườm gườm gớm gườm
đó đò đó đó
gườm đò …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)