Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Louie Nguyễn

Soccer in Tulsa 10.08.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 01, Sáng Tác, Thơ xuôi | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

But hitchhiking like lost hobos on the back of these pleasant images are also memories of less pleasant things. In the mind of the child in me, the soccer fields stretch on and on

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)