Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Miên Đáng

đêm tôi là đàn bà 26.02.2009 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

chạm vào máu
âm thanh mưa
mùi gừng ray rức độc thoại

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)