Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Osip Mandelstam

Sau khi nhúng một ngón tay nhỏ của một người… 18.01.2011 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Sau khi lật ngửa mặt gõ gụ của chiếc dương cầm sấm động
gọi là Moscow, chúng ta sẽ thám dò
vào ruột rà âm tiếng bên trong.
Những bạch vệ quân các ông có bao giờ thấy, có bao giờ nghe nó?

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)