Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mặc Tưởng

Lá Mùa Thu & Mắt 31.05.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

Cánh tay mùa Thu bỏ vòi thật rộng
Nghìn khối thịt xương tìm kiếm, bình thường
Những chiếc lá cuối mùa rời rạc rụng
Từng linh hồn lặng chết giữa mù sương

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)