Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Diane Wakoski

Kỵ nữ bứt rứt 4.08.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

đang tha thiết chạm vào đôi cánh tay anh và mân mê các bắp thịt
bộ phận khiến thân thể đàn ông có thêm thực chất,
bộ phận khiến đàn bà

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)