Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » VÒNG ĐAI XANH
Trang chính » Đã Phát Hành, Kệ Sách eBook Email bài này

VÒNG ĐAI XANH

VÒNG ĐAI XANH VÒNG ĐAI XANH
tiểu thuyết của Ngô Thế Vinh

Trong không khí sôi sục của sự kiện “bô xít” ở Tây nguyên Trung phần Việt Nam hiện nay, Vòng Đai Xanh đưa ra cái nhìn nhân bản của một người lính Việt Nam Cộng Hòa 40 mươi năm về trước, ngay trong một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh.

bài đã đăng của Ngô Thế Vinh


Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)