Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 6-12/8/2018: Diego Velazquez và Francis Bacon

francis-bacon-pope-innocente-x-velazquez-comparison

hình trái: “Pope Innocent X” (Đức Giáo Hoàng Innocent X) của Diego Velazquez, 1650
hình phải: Một tác phẩm vẽ năm 1959 trong loạt tranh thường được gọi là “Screaming Popes” do Francis Bacon vẽ phỏng theo bức “Pope Innocent X” của Diego Velazquez.

Sáng tác:
“Một Cuộc Trốn Chạy”- truyện ngắn của Nguyễn Hoàng Anh Thư
Cặp Đôi Giáo Hoàng (kỳ 4,5,6)- hài kịch của Đinh Từ Thức

Biên khảo:
”Lược Thuật và Luận Giảng Tác Phẩm Nguồn Gốc Chủng Loại” (chương 8)- nghiên cứu của Nguyễn Nhân Trí 

Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)