Trang chính » Buồn Vui Email bài này

Tin Buồn: Bà Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn đã từ trần


Tin Buồn


Vô cùng thương tiếc được tin

Bà Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn

Nhũ danh Chu Thị Thịnh

đã từ trần ngày 25 tháng 4, 2018

(nhằm ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tuất)

tại Fairfax, Virgnia, Hoa Kỳ


Ban biên tập Da Màu cùng thân hữu thành kính phân ưu cùng gia đình nhà văn Duy Lam.

Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)