Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 18-24/12/2018: hoạ sĩ Trịnh Cung

unnamed

Broken Xmas 17/2


Biên khảo:

”Sự Thật”- nhận định của Nguyễn Nhân Trí

Sáng tác:
”Hậu”- truyện ngắn của Hồng Hoang
”Bữa Cơm Tây”- truyện ngắn của Cao Thanh Phương Nghi
”Con  Non”- truyện ngắn của Tru Sa

Phỏng vấn
“Nguyễn Thị Minh Ngọc nói về Thoại Kịch”(kỳ 1/3)- Trịnh Thanh Thuỷ thực hiện

Tuần tới:
”Trắc Nghiệm Lịch Sử” (3 kỳ) của Trần Vũ

”Vài Cảm nghĩ về Đề Nghị Cải Tiến Chữ Việt của Bùi Hiền”- Biên khảo của Giáo Sư Ngôn Ngữ Học Trần Ngọc Dụng

Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)