Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 20-28/11/2017: nghệ sĩ Kerry Chavez

and-the-remains-of-an-ancient-and-primitive-civilization-were-found-kerry-chavez

And The Remains Of An Ancient And Primitive Civilization Were Found (Và vết tích của một nền văn minh cổ sơ đã được tìm thấy)
Tranh sơn dầu của by Kerry Chavez– Thuộc sưu tập của Matt Cornelius. Xem thêm tại https://fineartamerica.com/profiles/kerry-chavez.html

Biên Khảo:
”Đi Xa Hơn Balzac- Chỗ Đứng Ít Được Ghi Nhận của Vũ Trọng Phụng trong Văn Chương Hậu Thuộc Địa”- tiểu luận của Trần Thiện Huy 
“Nốt Nhạc Trương Chi”- nhận định của Trần Vũ

Sáng Tác:
”Chỗ Trọ Trong Rừng Chuối”- truyện ngắn kỳ 3 và 4 của Trần Vũ

Dịch Thuật:
”Tình Cảm Xung Đột Vào Lễ Tạ Ơn”(Feeling Conflicted On Thanksgiving) – ký của Nguyễn Thành Việt/ Đinh Từ Thức chuyển ngữ

Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)