- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

Bài thơ nhỏ tặng con bò nhỏ ♦ Đêm thu ♦ Đồng bằng

 

 

 

Bài thơ nhỏ tặng con bò nhỏ

 

Sừng mọc ra rồi
Lấp ló trên ngọn cỏ may
Bò nhỏ ơi
Có còn nhớ mẹ?

 

 

 

Đêm thu

 

Bên đường chiếc ao nhỏ
Lặng chiếu mảnh trăng mờ
Không ngẩng đầu nhìn thử
Rảo bước mau về nhà

Rửa mặt hồn chợt tỉnh
Sân giếng làn gió thu
Trùng trong vườn thức dậy
Tiếng dưới chân vang rền

Vào ngủ không nằm mộng
Chăn mỏng đắp nửa hờ
Phần mình tạm xong việc
Lũ trùng còn trần thân

 

 

 

Đồng bằng

 

Ông tiều hòn non bộ
Xách rìu bước ra ngoài
Vòng quanh không thấy núi
Chỉ thấy đồng với sông

Trông thấy một lão nông
Dưới gốc đa nghỉ mệt
Bến sông gặp điếu ông
Buông cần vào sóng bạc

Theo đường cũ trở về
Rìu trên vai ngạo nghễ
Hát vang khúc sơn ca
Tiếng dội vào vách đá

Bầu trời trong xanh quá
Đêm thể nào cũng trăng
Đã hẹn với hai ông
Bên giả sơn uống rượu

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Thị Hải