Trang chính » Đó Đây Email bài này

Hoạ sĩ Ann Phong triển lãm Biển Đời/ Sea of Life

 

annphongtrienlamtaiVietBao

 

 

image

ANN PHONG

Hoạ sĩ Ann Phong tốt nghiệp thạc sĩ hội họa tại Đại Học Cal State Fullerton.

Hiện Ann là giáo sư dạy hội họa tại trường đại học Cal Poly Pomona.

Đến nay, Ann Phong đã tham dự hơn 100 cuộc triển lãm, từ gallery đến viện bảo tàng như Laguna Art Museum ở Quận Cam, Queen Art Gallery ở Bangkok, Krabi Museum ở Thái Lan, Gang Dong Art Center ở Nam Hàn và Blue Roof Museum ở Thành Đô Trung Quốc.

Ngoài triển lãm tác phẩm, Ann Phong cũng thường xuyên được mời bởi các phòng tranh, các trường học và viện bảo tàng để nói về nghệ thuật tạo hình.

Tác phẩm của Ann Phong được nhiều tư nhân và nơi công cộng sưu tầm, như Đại Học Cal Poly Pomona, Cal State U Fullerton, UC Riverside Sweeney Gallery, Karbi Museum ở Thái Lan.

Từ năm 1994 Ann Phong bắt đầu tham gia vào sinh hoạt của VAALA (Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ tại Quận Cam), một hội văn học nghệ thuật bất vụ lợi ở ngoài Việt Nam, chuyên về triển lãm nghệ thuật tạo hình, và tổ chức liên hoan phim Việt Nam thuộc tầm vốc quốc tế. Hiện nay Ann Phong là chủ tịch của VAALA.

Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)