Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 17-23/4/2017: nghệ sĩ K74 (tức Kosher74)

 

Kosher74-HeadlessChickens_unurth

Headless Chicken (Gà Không Đầu)-  Tranh tường của nghệ sĩ “đường phố’ K74

Nghệ thuật đường phố ‘street art’ là một thể loại mang tính cấp thời và hiệu quả để giới nghệ sĩ (phần lớn trẻ tuổi) phản kháng  những bất công và lên tiếng về những vấn đề của thời đại. K74 (tức Kosher 74)- nghệ sĩ cư ngụ và hoạt động tại thành phố LA, từng tham gia những Upfest (triển lãm quốc tế về ‘street art’) tại thành phố Bristol (Anh Quốc), Tel Aviv (Do Thái), Amsterdam (Hoà Lan)… Trả lời phỏng vấn của Unurth Street Art về tác phẩm Gà Không Đầu, K74 cho biết: “Khi vừa mới sáng tác đường phố, tôi thường chạy đôn đáo chẳng hiểu biết gì… cho đến khi bất chợt ý thức mình giống như một con gà mất đầu, thế là tôi về nhà, cắt ngay một bản khắc trong đêm đó.  Và sau đó là đi áp tường mọi nơi trong thành phố L.A,  có đêm áp 50 bản, một tuần ba bận như vậy. Bản đầu tiên hiện vẫn còn ở Laurel Canyon.” (When I first went out putting stuff up, I was running around without a clue… it struck me one night I was like a headless chicken, so I went home and cut the stencil that night. At one time I’d paste up to 50 a night, 3 times a week – they were all over LA. The oldest ones are in Laurel Canyon, and are still there).

Da Màu giới thiệu Gà Mất Đầu để đi cùng truyện ngắn “Một Bổn Phận” của Hồng Hoang, và trong tinh thần truy vấn ý nghĩa mùa phục sinh của Nguyễn Nhân Trí. Ngoài ra, ”Hợp Tác với Quân Minh- Người Kinh Lộ”- nghiên cứu sử học của Lê Tư là một bài học ôn cố tri tân, với nhiều sự kiện và ý nghĩa dường như gắn liền với tình hình đất nước hiện nay.

 

Sáng tác:
“Một Bổn Phận”- truyện ngắn của Hồng Hoang
Bờ Bên Kia – chương 9: “Cảnh Sát Liên Bang”- tiểu thuyết của Lưu Thuỷ Hương

Biên Khảo:
“Thắc Mắc về Phục Sinh”- lý luận/quan điểm của Nguyễn Nhân Trí
”Hợp Tác với Quân Minh- Người Kinh Lộ”- nghiên cứu sử học của Lê Tư (kỳ 1/3)
“42 năm, hai thế hệ, hai lối sống của người Việt lưu vong” – điểm sách/phê bình của Đinh Từ Thức

Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)