- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

viền cong * xen hành động * ngày dài

 

viền cong

oa trữ một vành trăng
đêm than phiền cỏ cây trụ trự
một nằm trong túi ngủ
giường chiếu rộng thênh
con đò gọi rừng phía biển
hài nhi mẹ thú
nằm co chưa từng.  đáp thẳng
dấu hỏi ngoài trời
định đề trong mộng
một dải công trình lúp xúp chạy tới
giógió                gió
và gió
thổi bệch lầu thơ
con rối tóc dưới chân bờ thành
một dọc hàng chân vắt vẻo
xuân thì hang động
giọt kình.  người hậu phương lùng khu chiến*
trăng cựa mình xương ròn
quai xanh vỡ

và trăng.  gió
cùng thở
đạo hàm khôn nguôi
 

*Chiều Mưa Biên Giới – Nguyễn Văn Đông

 

xen hành động
           

à l’eau de vi(e)

            les chiffres. . .

bắn.  trật lất
tầm cưa hữu hiệu
đời không là gì cò kè thêm bớt
dợm đứng
một hai
dợm chạy
một hai
ănuốnghítthởlàmtìnhlàm tội
12345            sáu. . .
chóng vánh
ngồi bệt xuống đất
đất tràn lan con số
đố biết lô độc đắc
nằm dưới mông nào

 
20 tháng 5/2016

ngày dài

cừ khôi cũng mặc
kỳ khôi
môi son nguyên đán
lửa mồi xanh khuya
đường dây nhẫn.  nhịn nghe là
một âm sao rớt
một tà huy lay
mượn giùm khúc khuỷu bàn tay
khơi nhẹ
vốc nhẹ
một ngày thiên thu

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn