Trang chính » Chuyên Đề, Sáng Tác, Thơ, Văn Chương Nam Mỹ Email bài này

nữ hoàng


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 14.07.2016

Anh đã đăng quang em ngôi nữ hoàng
Cao hơn em, có người cao trên em
Thanh khiết hơn em, có người thanh khiết hơn em
Đẹp hơn em, có người đẹp hơn em
Nhưng em là nữ hoàng

Trên đường phố em qua
Chẳng ai nhận ra em
Chẳng ai thấy vương miện thủy tinh của em
Chẳng ai nhìn thảm đỏ dệt vàng
Tấm thảm không có thực
Trải dưới chân em

Và khi em đến
Tất cả dòng sông réo trong anh
Chuông rung trời đất
Nhã nhạc vang lừng

Chỉ riêng anh và em
Chỉ riêng anh và em, em yêu
Mình nghe thấy

* nguyên tác: La Reina

* có tham khảo bản dịch Anh ngữ trên trang mạng www.poemhunter.com

bài đã đăng của Pablo Neruda


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)