- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

phất

 

 

 

uổng công nằm vạ cẩm thành
thân đơm củi mục
mét xanh da đời
[em.  từ em ra tôi]
bơi về
một chỗ quên bơi
lòng sông không hẹp
    mà người        đảo chao
rớt qua bờ huyễn
phía nào
nghe hồn thế tục
ôm phao giữa dòng
quê người
tủi lạnh bàn chông
đóa phương cắt.  rét        đậm cùng
mẫu        đơn
một thôi én lượn như còn
mùa xuân chẳng báo
về non sông gầy
bây giờ vân chỉ lòa tay
ngó lên chòm bạc
phất ngày tịnh liêu

 
tháng 8.12

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn