- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

sông tiền đường ♦ hu hu

 

 

 

sông tiền đường

 

ngày trước
có thằng học trò bá láp
làm bài luận văn nói thúy kiều
nhảy xuống sông tiền giang tự tử
ai ngờ đó là lời tiên tri thế kỷ

sông tiền giang hậu giang
sài gòn bến nghé
nhiêu lộc thị nghè
bình lợi  tàu hủ
sông hương sông hồng
sông nào thúy kiều cũng tự tử

cát tường mà không cát
thúy kiều không tìm thấy xác
bây giờ không có giác duyên.

 
01.09.2014

 

 

 

hu hu

 

hu hu thiên địa mịt mù
núi rừng mất hết chim cu không còn
hu hu con vượn đầu non
ngày đêm hú mãi sắt son đợi chờ
hu hu ngủ bụi ngủ bờ
ông già bà lão vật vờ công viên
hu hu nửa tỉnh nửa điên
non sông một dải ba miền hu hu
 

02.09.2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ