- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

lẩn trốn

 

 

 

tôi lẩn trốn nơi đây [nơi nào?] có dễ hơn 30 năm
sống với hình hài một sợi dây leo
nhiều chân
bám vào mọi hy vọng
níu từng nấc của nắng mà thở
đeo từng vạt của trăng mà ngủ

tôi tránh né đời này [đời nào!] có dễ hơn 30 năm
im với hình hài một chiếc chuông hoang
nhiều vết chàm
bám vào mọi âm thanh
níu từng cú dọng của dùi mà nín (lặng)
đeo từng nhịp kéo của dây mà tịnh (yên)

tôi mặc cả cảm giác có dễ chừng 30 năm
run rẩy như lau lách
mọc bậy ở bờ bụi sông hồ
bám vào từng làn sóng gợn
nghe từng cơn gió chướng mà ngóng
đón từng trộ mưa giông mà mong

thoạt đầu
tôi còn nghe được tiếng sột soạt của dây leo bò trên chiếc chuông
bị quẳng bỏ bên bãi bờ lau lách
riết rồi hình hài gỉ sét điếc đặc
mọc rễ cũng không hay.

 

 

 

.

bài đã đăng của HHiếu