Trang chính » Đó Đây, Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

‘Văn chương Việt Nam’ tại Trung tâm Quốc gia Sách Pháp 18.03

 

 

Thứ Hai 18.03 lúc 19 giờ
tại Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53 rue de Verneuil, Paris 7e

 

Buổi nói chuyện của ba tác giả
Nguyễn Việt Hà với tác phẩm Une opportunité pour Dieu
Đỗ Kh. với Khmers boléro
và Thuận với T. a disparu

 

 

actualite_image_t.a.disparu.couverture

 

Xin xem thêm thông tin tại trang nhà của CNL.

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)