- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

bụi cuối

 

 

 

đầu đau
đẻ rặn từng con
đứa ngoan
đứa nghịch
đứa còn rắp ranh

đứa nhoi ra
đứa chình ình
đứa lau nhau
nhắm
cửa sinh lộn nhào

đau chìm
đẻ rặn chiêm bao
bụi không là bụi
lẽ nào sạch trơn

lũ dòi
say hũ nước cơm
trách chi
một duộc tay bờm lên ông

khống  không
đẻ đái lộn sòng
tiếng mưa
trớt quớt rêu phong cửa mình

đẻ chiều
một lũ âm binh
bao hoàng hôn thúi tha thành hoàng hôn

trẻ trai hiếp
một cái hồn
mặt trơ trán bóng
đòi cơn cớ mình

đầu vênh
đít lụy hư vinh
líu lô một tiếng
giật mình bụi hoang

 
Houston đêm cuối năm 2012

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung