Trang chính » Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 25-31.12.2012: họa sĩ Phạm Mạnh Hiên

 

phammanhhien

 

Phạm Mạnh Hiên

dục vọng (I),sơn dầu trên bố, 70cm X 100cm

tháng 12/2012

Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)