Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Họ-bột hư ảo, tuyển tập thơ của Nguyễn Thúy Hằng

IMG_4879

Tuyển tập thơ Họ-bột hư ảo của Nguyễn Thúy Hằng

Nhã Nam phát hành 12/2012.

Link: http://nhanam.vn/sach/ho-bot-hu-ao

Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)