- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

Chiếc áo

 

 

 

Mười ngày sau khi anh tôi mất
Tôi đi tìm người thợ may
Lấy chiếc áo sơ mi anh đã đặt

Giữa đường tôi dừng lại bên hồ   
Cầm chiếc áo trên tay
Sờ lên đường chỉ viền rất khéo
Nghĩ về người thợ may không chịu lấy tiền

Tôi đứng lâu đến nỗi
Mặt hồ gợn sóng trở nên im phăng phắc
Như một lề đường vừa lát gạch xong
Tôi mặc chiếc áo vào người
Bước đi trên mặt nước xanh trong

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đức Tùng