Trang chính » Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ Email bài này

Đá


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 5.06.2012

 

 

 

Đá

 

Đi vào lòng đá
Là đạo của tớ.
Hãy để cho ai làm chim bồ câu
Hay gầm ghè nhe nanh cọp vằn.
Tớ thích làm viên đá thôi.

Bề ngoài đá chừng như đánh đố:
Chẳng ai biết đá muốn đố gì.
Ấy, trong lòng đá thật mát lặng
Thách con bò phịch bước lên,
Thách trẻ nít ném đá dòng sông;
Đá chìm, chậm, tỉnh queo
Vào lòng sông
Bọn cá lội đến nhẹ cụng
Và nghe ngóng.

Tớ đã thấy những tia lửa nháng
Khi hai viên đá cạ nhau,
Đó, đá không hẳn tối thui lòng;
Có một ánh trăng
Đâu đây, sau con đồi thì phải
Đủ sáng lấp lánh để dựng ra,
những dòng chữ dị kỳ,
tấm bích họa sao ngàn phương
Trên những thành tường nội.

 

 

 

Charles Simic

Stone

 

Go inside a stone
That would be my way.
Let somebody else become a dove
Or gnash with a tiger’s tooth.
I am happy to be a stone.

From the outside the stone is a riddle:
No one knows how to answer it.
Yet within, it must be cool and quiet
Even though a cow steps on it full weight,
Even though a child throws it in a river;
The stone sinks, slow, unperturbed
To the river bottom
Where the fishes come to knock on it
And listen.

I have seen sparks fly out
When two stones are rubbed,
So perhaps it is not dark inside after all;
Perhaps there is a moon shining
From somewhere, as though behind a hill
Just enough light to make out
The strange writings, the star-charts
On the inner walls.

 

 

 

.

bài đã đăng của Charles Simic


Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.


*

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)