- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Khai

 

 

 

Tôi khai sinh tuổi hai mươi
Huyết bật màu trinh nữ
Người đàn ông chao lưng
Huyệt trai tân căng ngực

Con ốc của tôi vặn trôn nổi bềnh trên mặt nước
Giàn lửa mặt trời ẩn lõm không gian
Bài phù chú mang tên hành tinh đỏ
Vũ trụ nghén nằm
Vũ trụ nghén xoay
Những cơn sao gió nhảy tung
Hạt giống bung từ sao hỏa
Lời cầu khẩn bản sử thi
60 ngàn năm ghé trái đất một lần

Điểm 0 lý tưởng
Bảy cung dương thế
Và các chú lùn rất bận
Các chú lùn rất đa nghi:
Ai nằm vào giường của tôi?
Ai uống vào cốc của tôi?

Quả táo đỏ chiếc quan tài nghiêng đổ
Rừng thu bắn lá vàng
Có khách không mời  
                           bỗng tới
Toàn người  
               da vàng . . .
 

04.2012

 

 

 

.

bài đã đăng của Đặng Hà My