Trang chính » Tác Giả, Tác Giả Ngoại quốc Email bài này

Nancy Willard

 

Nancy Willard (1936- ) là một tác giả đa tài. Tác phẩm của bà gồm hàng chục tập thơ và truyện cho thiếu nhi, cũng như nhiều tiểu thuyết, tập thơ, tập truyện, và sách phê bình văn học cho người lớn. Theo nhà phê bình Sybil Steinberg, nghệ thuật thơ của Willard pha trộn “điều màu nhiệm và điều tầm thường”. Còn theo các tác giả của cuốn Dictionary of Literary Biography, bà có một “nhân sinh quan phép màu”.

bài đã đăng của Nancy Willard


Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)