Trang chính » Đó Đây, Sinh Hoạt Email bài này

Những chuyên đề sắp thực hiện của Da Màu

0 bình luận ♦ 21.11.2011

Mời các tác giả gởi bài đóng góp cho các chuyên đề sắp ra mắt độc giả. Bài vở xin gởi về toasoan@damau.org và xin ghi rõ dành cho số chuyên đề nào.

 

Tháng 12, 2011

Chuyên đề DU LỊCH

Chủ biên: Hoàng Chính & Lưu Diệu Vân

Thời hạn gởi bài: trước ngày 15 tháng 12

 

Tháng 2, 2012

Chuyên đề THƠ TRÌNH DIỄN/ THƠ QUẬT

Chủ biên: Lê Đình Nhất Lang & Lưu Diệu Vân

Thời hạn gởi bài: trước ngày 31 tháng 1, 2012

 

Tháng 4, 2012

Chuyên đề ĐIỆN ẢNH

Chủ biên: Thường Quán & Đinh Từ Bích Thúy

Thời hạn gởi bài: trước ngày 31 tháng 3, 2012

Rất mong những đề tài trên sẽ tạo nhiều cảm hứng cho các tác giả.

bài đã đăng của admin


Bài này không có phần bình luận.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)