Trang chính » Chuyên Đề, Giới Tính Email bài này

Buổi trưa trôi đi

1,
– ồ bóng tối, sao lại không thật.
chàng thấy gì ngoài kia?
… này! có biết nói tới bọn ở việt nam bây giờ rất mệt không?

2,
vục mặt vào hớp lấy / hớp để nguồn nước em tươm ra.
(sinh tử cũng đây.)
… ơi em! tôi kêu lên.

3,
rất nhiều bận gặp chàng lang thang nói nói – cười cười – nhăn nhăn trên đường, tôn trọng sự tư riêng thường, tôi lảng đi.
(rồi bẵng vài hôm.) lại gặp chàng ngồi ngả ngớn / đấu hót vung vít với tuyền những người quần là – áo lượt và, tôn trọng sự riêng tư tôi tránh đi.

4.
“hãy để đất trời nhìn cách ta đi vào nhau.” vừa nói, em ngửa ngửa lòng tôi cúi gập người nhấn vô thực sâu.
ngoài biển nổi sóng, đập từng hồi.
… tôi kêu lên: “em ơi!”

5,
cho đến một chiều nắng vàng nhạt.
… ối! bắt gặp chàng đứng ngay đầu đường số 18 và castro bắt khách.
(tối đó tôi quyết định lấp đít chàng.)

6,
– mọi xao động nơi cuộc đời bây giờ không còn khiến bọn này mảy may [chúng ta đã không tin thượng đế / bất cứ điều gì hà cớ chi tin việt cộng!]

7,
tôi / chàng quấn lấy nhau, đụ.

 

 

vương ngọc minh.

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh


Bài này không có phần bình luận.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)