- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - http://damau.org -

Daniel Mark Epstein

 

 

DanielMarkEpstein

 

Daniel Mark Epstein sinh năm 1948 tại thủ đô Washington của nước Mỹ, là nhà thơ, kịch tác gia, và nhà văn viết tiểu sử. Ông đã cho xuất bản tám tập thơ, một tập truyện, một cuốn hồi ký, và một số vở kịch.

Là một nhà văn từng biên soạn tiểu sử của những nhân vật danh tiếng của nước Mỹ như Tổng Thống Abraham Lincoln, nhà thơ Walt Whitman, ca sĩ Nat King Cole, nhà thơ nữ Edna St. Vincent Millay, và nhà truyền đạo Aimee Semple McPherson, Epstein viết một loại thơ mang dấu ấn huyền thoại và lịch sử.

 

 

.

bài đã đăng của Daniel Mark Epstein